Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Ogłoszenie MPZP Gminy Kazimierz Biskupi w Dzienniku Urzędowym

2018-11-08

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego opublikowano uchwałę nr LXII/518/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolice – Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi.