Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac

2018-10-26

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji uzgodniono i zatwierdzono dane gwarantowane GIS 400 kV. Nadal trwają uzgodnienia robocze w zakresie:

  • organizacji i realizacji prac,
  • wykonania dokumentacji dla fundamentów palowych,
  • dokumentacji wykonawczej.

Ponadto prowadzone są prace przy:

  • montażu aparatury i urządzeń rozdzielni GIS 110 kV w budynku technologicznym,
  • montażu szaf wraz z okablowaniem,
  • budowie kanalizacji deszczowej i odwadniającej pomiędzy budynkiem nowej nastawni a budynkiem GIS 110 kV,
  • budowie nowych kanałów na terenie rozdzielni 220 kV,
  • podłączeniu kanalizacji deszczowej do kanalizacji elektrowni Pątnów,
  • montażu urządzeń w pomieszczeniach potrzeb własnych,
  • układaniu nowego kabla z elektrowni Pątnów do budynku nowej nastawni.

Na kolejne tygodnie zaplanowano testy szaf przekaźnikowych rozdzielni 110 kV.