Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na stacji

2018-07-17

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, w budynku GIS 110 kV prowadzone są prace wykończeniowe oraz montażowe instalacji technologicznej, w tym m.in. wykonywane są:

  •   obróbki blacharskie strony wewnętrznej budynku wraz z otworami pod wentylację,
  •   obróbki blacharskie strony zewnętrznej budynku i orynnowania,
  •   tynki metodą natryskową w pomieszczeniu kablowni.

Ponadto rozpoczęto montaż:

  •   bramy wjazdowej do budynku GIS,
  •   suwnicy w budynku GIS,
  •   instalacji elektrycznych (oświetlenia, gniazda, ogrzewanie),
  •   instalacji uziemiającej.

Równolegle kontynuowana jest rozbudowa budynku nastawni. Trwają prace murarskie oraz ciesielsko - zbrojeniowe przy budowie kondygnacji nad parterem.