Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac na stacji

2018-06-18

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ramach prac związanych z rozbudową stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów, zakończono montaż konstrukcji stalowych budynku GIS 110 kV. Postawiono również ściany fundamentowe budynku nastawni, wykonano wokół niego drenaż oraz zamontowano instalację wodno-kanalizacyjną.

Obecnie trwają prace związane z:

  • montażem ścian i dachu budynku GIS 110 kV oraz ociepleniem stropu kablowni,
  • rozbudową budynku nastawni (realizacja fundamentów).