Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na stacji

2018-01-23

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach rozbudowy stacji 400/220/110 kV Pątnów, rozpoczęto prace konstrukcyjne budynku GIS 110 kV.

Wykonano wykop o głębokości 1 m, w którym trwa montaż ścianek szczelnych. Warto podkreślić, że z uwagi na bardzo małe odległości do istniejącej infrastruktury, do wciskania ścianek szczelnych wykorzystywana jest metoda bezwibracyjna (metoda statycznego wciskania ścianki). Metoda ta składa się z dwóch faz:

  • faza 1 – rozluźnienie gruntu na trasie wciskanej ścianki przy pomocy wierceń rozluźniających (wykonano już komplet wierceń na całej długości ścianki),
  • faza 2 – wciskanie ścianki wciskarką hydrauliczną (na zdjęciu).

Stosowanie metody bezwibracyjnej pozwala zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed negatywnym wpływem prac budowlanych, co jest szczególnie ważne w przypadku realizacji w warunkach dużych zbliżeń poszczególnych elementów stacji elektroenergetycznych.