Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Wesołych Świąt!

2023-04-03

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Stan realizacji prac - luty 2023 r.

2023-02-24

Szanowni Państwo!

W minionych tygodniach, Wykonawca na stacji elektroenergetycznej Pątnów realizował prace związane z przystosowaniem pola nr 16 rozdzielni 110 kV do podłączenia linii wyprowadzającej moc z farmy fotowoltaiczno - wiatrowej Sławoszewek. Zakres prac obejmował przystosowanie obwodów wtórnych i wymianę gniazda w polu.

Przedmiotowe prace będą realizowane również w najbliższych dniach.

Postęp prac w projekcie - styczeń 2023 r.

2023-01-18

Szanowni Państwo!

W styczniu Wykonawca - na stacji elektroenergetycznej Pątnów - kontynuował prace wykończeniowe w zakresie:

 • podłogi podniesionej w budynku rozdzielni GIS 400 kV (dobudowanym w ramach etapu 3) w pomieszczeniu przekaźnikowni,
 • dylatacji pomalowanej podłogi w budynku rozdzielni GIS 400 kV w pomieszczeniu GIS 400 kV.

Wesołych Świąt!

2022-12-19

Szanowni Państwo!

Życzymy szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, pozbawionych trosk codzienności i wypełnionych miłością bliskich oraz sercem dla wszystkich potrzebujących, a także Spokojnego Nowego Roku w burzliwych czasach i rosnącej z każdym dniem nadziei.

Stan realizacji prac - grudzień 2022 r.

2022-12-16

Szanowni Państwo!

W grudniu Wykonawca realizował na stacji elektroenergetycznej Pątnów prace wykończeniowe w zakresie:

 • podłogi podniesionej w budynku rozdzielni GIS 400 kV (dobudowanym w ramach etapu 3) w pomieszczeniu przekaźnikowni,
 • dylatacji pomalowanej podłogi w budynku rozdzielni GIS 400 kV w pomieszczeniu GIS 400 kV.

Postęp prac w projekcie - listopad 2022 r.

2022-11-21

Szanowni Państwo!

Na stacji elektroenergetycznej Pątnów w pomieszczeniu przekaźnikowni nowej nastawni 110 kV realizowane są obecnie testy SAT (czyli testy odbiorcze na obiekcie po zakończeniu montażu i uruchomieniu danego urządzenia) synchronizatora centralnego. Odbywają się one przy udziale przedstawicieli Inwestora.

...

Stan realizacji prac - październik 2022 r.

2022-10-24

W ostatnich tygodniach w budynku GIS 400 kV Wykonawca:

 • położył podłogę technologiczną,
 • zamontował stolarkę drzwiową,
 • zainstalował jednostki wewnętrzne klimatyzatorów.

W budynku nastawni wykonano instalacje sanitarne.

W najbliższych dniach Wykonawca położy powłokę żywiczną na posadzce w budynku GIS 400 kV.

Postęp prac w projekcie - wrzesień 2022 r.

2022-09-23

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach w budynku nastawni Wykonawca kontynuował prace instalacyjne wodno - kanalizacyjne oraz budowlane.

W budynku GIS 400 kV kontynuowano prace związane z:

 • wykonywaniem instalacji elektrycznych ogólnych (gniazdka wtykowe, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, zasilanie ogrzewania i wentylacji),
 • montażem instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

Zakończono prace związane z budową dróg wewnętrznych przy bramie głównej wjazdowej na stację elektroenergetyczną Pątnów i przy budynkach nastawni rozdzielni 110 kV oraz 400 kV GIS od strony rozdzielni 220 kV.

...

Stan realizacji prac - sierpień 2022 r.

2022-08-17

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca prowadził szereg prac w budynku nastawni, gdzie m.in. kontynuowano prace instalacyjne wodno - kanalizacyjne oraz budowlane.

W budynku GIS 400 kV:

 • zakończono malowanie ścian i sufitów,
 • zamontowano konstrukcje sufitu podwieszanego w pomieszczeniu przekaźnikowni,
 • wykonano kanał typu ciężkiego pomiędzy budynkiem GIS 400 kV a rozdzielnią 220 kV.

Trwają prace związane z:

 • wykonaniem instalacji elektrycznych ogólnych (gniazdka wtykowe, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, zasilanie ogrzewania i wentylacji)
 • montażem instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

Rozpoczęto wykonywanie dróg wewnętrznych.

...

Postępy w realizacji zadania - lipiec 2022 r.

2022-07-18

Szanowni Państwo!

W minionych tygodniach na stacji elektroenergetycznej Pątnów Wykonawca w budynku GIS 400 kV:

 • wykonał tynki cementowo-wapienne,
 • pomalował pomieszczenie przekaźnikowni,
 • zrealizował uziemienie z bednarki miedzianej,
 • wykonał uziemienie konstrukcji wporczych pod szynoprzewody GIL na dachu budynku.

Przy budynku GIS 400 kV zakończył realizację kanału typu lekkiego.

Trwają prace związane z montażem instalacji klimatyzacji i wentylacji, a także układaniem sufitu podwieszanego oraz malowaniem hali GIS 400 kV.

...