Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postęp prac w projekcie - listopad 2022 r.

2022-11-21

Szanowni Państwo!

Na stacji elektroenergetycznej Pątnów w pomieszczeniu przekaźnikowni nowej nastawni 110 kV realizowane są obecnie testy SAT (czyli testy odbiorcze na obiekcie po zakończeniu montażu i uruchomieniu danego urządzenia) synchronizatora centralnego. Odbywają się one przy udziale przedstawicieli Inwestora.

...

Stan realizacji prac - październik 2022 r.

2022-10-24

W ostatnich tygodniach w budynku GIS 400 kV Wykonawca:

 • położył podłogę technologiczną,
 • zamontował stolarkę drzwiową,
 • zainstalował jednostki wewnętrzne klimatyzatorów.

W budynku nastawni wykonano instalacje sanitarne.

W najbliższych dniach Wykonawca położy powłokę żywiczną na posadzce w budynku GIS 400 kV.

Postęp prac w projekcie - wrzesień 2022 r.

2022-09-23

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach w budynku nastawni Wykonawca kontynuował prace instalacyjne wodno - kanalizacyjne oraz budowlane.

W budynku GIS 400 kV kontynuowano prace związane z:

 • wykonywaniem instalacji elektrycznych ogólnych (gniazdka wtykowe, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, zasilanie ogrzewania i wentylacji),
 • montażem instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

Zakończono prace związane z budową dróg wewnętrznych przy bramie głównej wjazdowej na stację elektroenergetyczną Pątnów i przy budynkach nastawni rozdzielni 110 kV oraz 400 kV GIS od strony rozdzielni 220 kV.

...

Stan realizacji prac - sierpień 2022 r.

2022-08-17

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca prowadził szereg prac w budynku nastawni, gdzie m.in. kontynuowano prace instalacyjne wodno - kanalizacyjne oraz budowlane.

W budynku GIS 400 kV:

 • zakończono malowanie ścian i sufitów,
 • zamontowano konstrukcje sufitu podwieszanego w pomieszczeniu przekaźnikowni,
 • wykonano kanał typu ciężkiego pomiędzy budynkiem GIS 400 kV a rozdzielnią 220 kV.

Trwają prace związane z:

 • wykonaniem instalacji elektrycznych ogólnych (gniazdka wtykowe, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, zasilanie ogrzewania i wentylacji)
 • montażem instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

Rozpoczęto wykonywanie dróg wewnętrznych.

...

Postępy w realizacji zadania - lipiec 2022 r.

2022-07-18

Szanowni Państwo!

W minionych tygodniach na stacji elektroenergetycznej Pątnów Wykonawca w budynku GIS 400 kV:

 • wykonał tynki cementowo-wapienne,
 • pomalował pomieszczenie przekaźnikowni,
 • zrealizował uziemienie z bednarki miedzianej,
 • wykonał uziemienie konstrukcji wporczych pod szynoprzewody GIL na dachu budynku.

Przy budynku GIS 400 kV zakończył realizację kanału typu lekkiego.

Trwają prace związane z montażem instalacji klimatyzacji i wentylacji, a także układaniem sufitu podwieszanego oraz malowaniem hali GIS 400 kV.

...

Stan realizacji prac - czerwiec 2022 r.

2022-06-24

Szanowni Państwo!

W minionych tygodniach na stacji elektroenergetycznej Pątnów prowadzono działania m.in. w budynku nastawni, gdzie wykonano pokrycie dachu oraz elewację zewnętrzną. Kontynuowane są prace związane z remontem pomieszczeń wewnętrznych oraz instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

...

Postępy w realizacji zadania - maj 2022 r.

2022-05-19

Szanowni Państwo!

Maj to kolejny miesiąc realizacji prac budowlano-montażowych prowadzonych w ramach realizacji zadania.

W budynku nastawni trwają prace związane z wykonaniem:

 • nowego pokrycia dachu,
 • elewacji zewnętrznej istniejącej części.

Prowadzony jest również remont pomieszczeń wewnętrznych, a także prace związane z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

...

Stan realizacji prac - kwiecień 2022 r.

2022-04-27

Szanowni Państwo!

W ramach prac prowadzonych w budynku GIS 400 kV na stacji elektroenergetycznej Pątnów, Wykonawca zabudował:

 • suwnicę,
 • cokoły dachowe instalacji wentylacji,
 • słupki systemu asekuracji na dachu.

Rozpoczął prace związane z:

 • wykonaniem tynków wewnętrznych,
 • izolacją termiczną stropu.

W budynku nastawni:

 • zakończono prace murowe oraz montaż stropu,
 • rozpoczęto docieplanie ścian oraz dachu budynku,
 • trwa remont wewnętrzny.

...

Postęp prac w projekcie - marzec 2022 r.

2022-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na terenie stacji elektroenergetycznej Pątnów, w ostatnich tygodniach, zakończono prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz budową kanalizacji kablowej do przepompowni wód.

W dalszym ciągu trwają prace z zakresu budowy:

- budynku GIS 400 kV,

- nowego ogrodzenia stacji,

- kanalizacji kablowej System Ochrony Technicznej.

Wykonawca prowadzi również prace zmierzające do usunięcia usterki w polu nr 5 GIS 400 kV.

Stan realizacji prac - luty 2022 r.

2022-02-22

W lutym na stacji elektroenergetycznej Pątnów realizowano prace związane z budową:

 • budynku GIS 400 kV,
 • kanalizacji kablowej do przepompowni wód,
 • Systemu Ochrony Technicznej.

Kontynuowano prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz przebudową ogrodzenia stacji.