Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania - styczeń 2022 r.

2022-01-24

Zadanie polegające na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów wkracza w końcową fazę. W styczniu zamontowano konstrukcję podestu dla drogi ewakuacyjnej w kablowni budynku technologicznego rozdzielni GIS 110 kV. Wykonawca kontynuował budowę nowego budynku technologicznego rozdzielni GIS 400 kV, a także przeprowadził prace montażowe sygnalizacji ppoż. w budynku starej i nowej nastawni.

Wesołych Świąt!

2021-12-21

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam wszystkim przez cały 2022 rok. Życzymy, aby obfitował w sukcesy osobiste, spełnił zamierzenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji we wszystkich obszarach życia.

Realizacja prac w projekcie - grudzień 2021 r.

2021-12-21

Szanowni Państwo!

W grudniu 2021 roku większość prac modernizacyjnych wykonano w budynku nastawni:

 • ułożono kabel światłowodowy od bramki linii 110 kV Piotrków Kujawski do pomieszczenia operatorów obcych w nowej części budynku nastawni,
 • przeniesiono zakończenia kabla światłowodowego linii 110 kV Pakość - Janikowo ze starego pomieszczenia telekomunikacji do pomieszczenia operatorów obcych w nowej części budynku nastawni,
 • ułożono łączniki miedziane i optyczne pomiędzy pomieszczeniami,
 • przeprowadzono prace montażowe sygnalizacji ppoż. w budynku starej i nowej nastawni.

...

Stan realizacji prac - listopad 2021 r.

2021-11-26

W listopadzie na stacji Pątnów zaszło szereg zmian. W budynku nastawni Wykonawca:

 • podłączył kable zasilające instalację oświetlenia zewnętrznego,
 • odłączył urządzenia UTJ (urządzenia transmisji jednokierunkowej) dla rozdzielni 110 kV oraz 220 kV w pomieszczeniu łączności,
 • zdemontował nieczynne kable w pomieszczeniu przekaźnikowni w budynku starej nastawni.

Ponadto kontynuował prace w zakresie:

 • budowy nowych dróg za budynkiem nowej nastawni, przy rozdzielni 220 kV oraz pomiędzy budynkiem nastawni a rozdzielnią GIS 110 kV,
 • remontów kanałów kablowych,
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego obszaru rozdzielni 220 kV oraz rozdzielni GIS 110 kV.

...

Postępy prac w projekcie - październik 2021 r.

2021-10-21

Szanowni Państwo!

W październiku 2021 roku Wykonawca kontynuował prace związane m.in. z:

 • budową nowych dróg na terenie stacji,
 • remontem kanałów kablowych między budynkiem nastawni a rozdzielnią GIS 110 kV,
 • instalacją oświetlenia zewnętrznego obszaru rozdzielni R220 kV i rozdzielni GIS 110 kV,
 • montażem obwodów pierwotnych.

Ponadto ułożono kabel SN 15 kV w rurze osłonowej DVK 75 relacji autotransformator AT3 - rozdzielnia SN2 oraz pomiędzy rozdzielnią SN2 a transformatorem potrzeb własnych TPW2. ...

Informacja o pracach wykonanych we wrześniu 2021 r.

2021-09-27

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich tygodniach Wykonawca kontynuował prace związane z:

 • budową nowych dróg na terenie stacji,
 • instalacją oświetlenia zewnętrznego obszaru rozdzielni R220 kV i rozdzielni GIS 110 kV,
 • montażem obwodów pierwotnych,
 • instalacją kanalizacji deszczowej,
 • wykończeniem budynku rozdzielni GIS 110 kV.

...

Stan realizacji prac w końcu sierpnia 2021 r.

2021-08-31

Szanowni Państwo!

W sierpniu wykonano szereg prac w budynku nastawni, w tym ułożono kable sterownicze i światłowody w pomieszczeniach łączności, tablic pól R 220 kV i przekaźnikowni R 220 kV. Dokończono również testy FAT (kontrolno-badawcze) dla łącza inżynieryjnego – wszystkie przebiegły pomyślnie.

Na zewnątrz budynków stacji Generalny Wykonawca kontynuował budowę nowych dróg: za budynkiem nastawni, na obszarze pomiędzy nim a rozdzielnią GIS 110kV, a także przy rozdzielni 220 kV. ...

Postępy w pracach na zadaniu - lipiec 2021 r.

2021-07-28

Szanowni Państwo!

W lipcu realizowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace modernizacyjne związane z przebudową istniejących pól rozdzielni 110 kV.

We wskazanym okresie zakończono remont kanału kablowego zlokalizowanego pomiędzy autotransformatorem AT1 i budynkiem starej nastawni wraz z budową nowej instalacji odwadniającej. Kontynuowano budowę nowej siatki uziemiającej, wykonywano prace związane z kontenerem nowej sprężarkowni ...

Realizacja prac w projekcie - czerwiec 2021 r.

2021-06-22

Szanowni Państwo!

W czerwcu kontynuowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace na terenie budynku nowej nastawni. Zamontowano m.in. skrzynki oświetlenia zewnętrznego FB120, które następnie połączono kablem sterowniczym z szafą potrzeb własnych 400/230V AC. Z likwidowanej napowietrznej rozdzielni 110 kV zdemontowano nieczynne obwody wtórne oraz przeprowadzono szereg testów administracyjnych.

Prace postępowały również w zakresie modernizacji i przebudowy istniejących pól rozdzielni 110 kV. ...

Informacja o pracach wykonanych w maju 2021 r.

2021-05-28

Szanowni Państwo!

W maju kontynuowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace związane z budową nowej siatki uziemiającej na rozdzielni 110 kV oraz remontem kanału kablowego pomiędzy autotransformatorem AT1 a budynkiem starej nastawni wraz z budową nowej instalacji odwadniającej. Rozpoczęto budowę dróg przy budynku rozdzielni GIS 110 kV, jak również realizowano prace związane z wykonaniem kanalizy deszczowej.

...