Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Informacja o pracach wykonanych we wrześniu 2021 r.

2021-09-27

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich tygodniach Wykonawca kontynuował prace związane z:

  • budową nowych dróg na terenie stacji,
  • instalacją oświetlenia zewnętrznego obszaru rozdzielni R220 kV i rozdzielni GIS 110 kV,
  • montażem obwodów pierwotnych,
  • instalacją kanalizacji deszczowej,
  • wykończeniem budynku rozdzielni GIS 110 kV.

...

Stan realizacji prac w końcu sierpnia 2021 r.

2021-08-31

Szanowni Państwo!

W sierpniu wykonano szereg prac w budynku nastawni, w tym ułożono kable sterownicze i światłowody w pomieszczeniach łączności, tablic pól R 220 kV i przekaźnikowni R 220 kV. Dokończono również testy FAT (kontrolno-badawcze) dla łącza inżynieryjnego – wszystkie przebiegły pomyślnie.

Na zewnątrz budynków stacji Generalny Wykonawca kontynuował budowę nowych dróg: za budynkiem nastawni, na obszarze pomiędzy nim a rozdzielnią GIS 110kV, a także przy rozdzielni 220 kV. ...

Postępy w pracach na zadaniu - lipiec 2021 r.

2021-07-28

Szanowni Państwo!

W lipcu realizowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace modernizacyjne związane z przebudową istniejących pól rozdzielni 110 kV.

We wskazanym okresie zakończono remont kanału kablowego zlokalizowanego pomiędzy autotransformatorem AT1 i budynkiem starej nastawni wraz z budową nowej instalacji odwadniającej. Kontynuowano budowę nowej siatki uziemiającej, wykonywano prace związane z kontenerem nowej sprężarkowni ...

Realizacja prac w projekcie - czerwiec 2021 r.

2021-06-22

Szanowni Państwo!

W czerwcu kontynuowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace na terenie budynku nowej nastawni. Zamontowano m.in. skrzynki oświetlenia zewnętrznego FB120, które następnie połączono kablem sterowniczym z szafą potrzeb własnych 400/230V AC. Z likwidowanej napowietrznej rozdzielni 110 kV zdemontowano nieczynne obwody wtórne oraz przeprowadzono szereg testów administracyjnych.

Prace postępowały również w zakresie modernizacji i przebudowy istniejących pól rozdzielni 110 kV. ...

Informacja o pracach wykonanych w maju 2021 r.

2021-05-28

Szanowni Państwo!

W maju kontynuowano na stacji elektroenergetycznej w Pątnowie prace związane z budową nowej siatki uziemiającej na rozdzielni 110 kV oraz remontem kanału kablowego pomiędzy autotransformatorem AT1 a budynkiem starej nastawni wraz z budową nowej instalacji odwadniającej. Rozpoczęto budowę dróg przy budynku rozdzielni GIS 110 kV, jak również realizowano prace związane z wykonaniem kanalizy deszczowej.

...

Realizacja prac w projekcie - kwiecień 2021 r.

2021-04-27

Szanowni Państwo!

W kwietniu realizowano prace w zakresie obwodów pierwotnych i przebudowy istniejących pól rozdzielni 110 kV. W ramach przeprowadzonych działań zakończono i odebrano przyłącze wodociągowe, instalacje wody zasilające hydranty DN80 oraz dodatkowe zbiorniki wody ppoż. Kontynuowano również budowę nowej siatki uziemiającej pola rozdzielni 110 kV.

Ponadto zakończono montaż szynoprzewodów typu GIL 400 kV pomiędzy budynkiem rozdzielni GIS 400 kV a bramką wysoką toru drugiego linii 400 kV relacji Kromolice-Pątnów.

Postępy w pracach na zadaniu - marzec 2021 r.

2021-03-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w marcu na terenie budynku nastawni układano kable sterownicze, wyprowadzono światłowód z bramki liniowej linii 400 kV oraz przepięto na nowe rozdzielnice napięcia gwarantowanego 230V AC i 48V DC obwody ze starych rozdzielnic, które w kolejnym kroku zostały zdemontowane.

W ramach prac realizowanych w budynku rozdzielni 400 kV dokończono prace rozruchowe w podrozdzielnicach potrzeb własnych 400/230V AC oraz 220V DC, jak również przeprowadzono montaż oraz rozruch szafy FQ11 służącej do pomiaru energii GIS 400 kV.

...

Informacja o pracach wykonanych w lutym 2021 r.

2021-02-25

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lutym br. kontynuowano prace montażowe w budynku nastawni. Zmodernizowane zostały między innymi obwody wtórne strony 15 kV autotransformatora AT3 w szafie FR57 oraz szafy OFR42 i OFR46. Ponadto, między szafą OFR42 a szafą OFA znajdującą się w pomieszczeniu potrzeb własnych, ułożono i podpięto instalację zasilającą komputera IPC.

...

Postępy w realizacji zadania - styczeń 2021 r.

2021-01-26

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że 23 stycznia br. osiągnięto kolejny krok milowy w projekcie: na stację elektroenergetyczną w Pątnowie został dostarczony i ustawiony na nowym stanowisku autotransformator nr 3 (AT3). Przeprowadzenie tej operacji poprzedziło zakończenie przez Generalnego Wykonawcę budowy misy dla AT3, zamontowanie kratek pod tłuczeń i wykonanie siatki uziemiającej w obrębie całego stanowiska.

...

Życzenia świąteczne

2020-12-22

Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości, ciepła i optymizmu. Niech Nowy, 2021 Rok będzie czasem ustania wszelkich przeciwności, a podjęte przez Państwa działania przyniosą satysfakcję i sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.