Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac - czerwiec 2022 r.

2022-06-24

Szanowni Państwo!

W minionych tygodniach na stacji elektroenergetycznej Pątnów prowadzono działania m.in. w budynku nastawni, gdzie wykonano pokrycie dachu oraz elewację zewnętrzną. Kontynuowane są prace związane z remontem pomieszczeń wewnętrznych oraz instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

...

Postępy w realizacji zadania - maj 2022 r.

2022-05-19

Szanowni Państwo!

Maj to kolejny miesiąc realizacji prac budowlano-montażowych prowadzonych w ramach realizacji zadania.

W budynku nastawni trwają prace związane z wykonaniem:

 • nowego pokrycia dachu,
 • elewacji zewnętrznej istniejącej części.

Prowadzony jest również remont pomieszczeń wewnętrznych, a także prace związane z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

...

Stan realizacji prac - kwiecień 2022 r.

2022-04-27

Szanowni Państwo!

W ramach prac prowadzonych w budynku GIS 400 kV na stacji elektroenergetycznej Pątnów, Wykonawca zabudował:

 • suwnicę,
 • cokoły dachowe instalacji wentylacji,
 • słupki systemu asekuracji na dachu.

Rozpoczął prace związane z:

 • wykonaniem tynków wewnętrznych,
 • izolacją termiczną stropu.

W budynku nastawni:

 • zakończono prace murowe oraz montaż stropu,
 • rozpoczęto docieplanie ścian oraz dachu budynku,
 • trwa remont wewnętrzny.

...

Postęp prac w projekcie - marzec 2022 r.

2022-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na terenie stacji elektroenergetycznej Pątnów, w ostatnich tygodniach, zakończono prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz budową kanalizacji kablowej do przepompowni wód.

W dalszym ciągu trwają prace z zakresu budowy:

- budynku GIS 400 kV,

- nowego ogrodzenia stacji,

- kanalizacji kablowej System Ochrony Technicznej.

Wykonawca prowadzi również prace zmierzające do usunięcia usterki w polu nr 5 GIS 400 kV.

Stan realizacji prac - luty 2022 r.

2022-02-22

W lutym na stacji elektroenergetycznej Pątnów realizowano prace związane z budową:

 • budynku GIS 400 kV,
 • kanalizacji kablowej do przepompowni wód,
 • Systemu Ochrony Technicznej.

Kontynuowano prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz przebudową ogrodzenia stacji.

Postępy w realizacji zadania - styczeń 2022 r.

2022-01-24

Zadanie polegające na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów wkracza w końcową fazę. W styczniu zamontowano konstrukcję podestu dla drogi ewakuacyjnej w kablowni budynku technologicznego rozdzielni GIS 110 kV. Wykonawca kontynuował budowę nowego budynku technologicznego rozdzielni GIS 400 kV, a także przeprowadził prace montażowe sygnalizacji ppoż. w budynku starej i nowej nastawni.

Wesołych Świąt!

2021-12-21

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam wszystkim przez cały 2022 rok. Życzymy, aby obfitował w sukcesy osobiste, spełnił zamierzenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji we wszystkich obszarach życia.

Realizacja prac w projekcie - grudzień 2021 r.

2021-12-21

Szanowni Państwo!

W grudniu 2021 roku większość prac modernizacyjnych wykonano w budynku nastawni:

 • ułożono kabel światłowodowy od bramki linii 110 kV Piotrków Kujawski do pomieszczenia operatorów obcych w nowej części budynku nastawni,
 • przeniesiono zakończenia kabla światłowodowego linii 110 kV Pakość - Janikowo ze starego pomieszczenia telekomunikacji do pomieszczenia operatorów obcych w nowej części budynku nastawni,
 • ułożono łączniki miedziane i optyczne pomiędzy pomieszczeniami,
 • przeprowadzono prace montażowe sygnalizacji ppoż. w budynku starej i nowej nastawni.

...

Stan realizacji prac - listopad 2021 r.

2021-11-26

W listopadzie na stacji Pątnów zaszło szereg zmian. W budynku nastawni Wykonawca:

 • podłączył kable zasilające instalację oświetlenia zewnętrznego,
 • odłączył urządzenia UTJ (urządzenia transmisji jednokierunkowej) dla rozdzielni 110 kV oraz 220 kV w pomieszczeniu łączności,
 • zdemontował nieczynne kable w pomieszczeniu przekaźnikowni w budynku starej nastawni.

Ponadto kontynuował prace w zakresie:

 • budowy nowych dróg za budynkiem nowej nastawni, przy rozdzielni 220 kV oraz pomiędzy budynkiem nastawni a rozdzielnią GIS 110 kV,
 • remontów kanałów kablowych,
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego obszaru rozdzielni 220 kV oraz rozdzielni GIS 110 kV.

...

Postępy prac w projekcie - październik 2021 r.

2021-10-21

Szanowni Państwo!

W październiku 2021 roku Wykonawca kontynuował prace związane m.in. z:

 • budową nowych dróg na terenie stacji,
 • remontem kanałów kablowych między budynkiem nastawni a rozdzielnią GIS 110 kV,
 • instalacją oświetlenia zewnętrznego obszaru rozdzielni R220 kV i rozdzielni GIS 110 kV,
 • montażem obwodów pierwotnych.

Ponadto ułożono kabel SN 15 kV w rurze osłonowej DVK 75 relacji autotransformator AT3 - rozdzielnia SN2 oraz pomiędzy rozdzielnią SN2 a transformatorem potrzeb własnych TPW2. ...