Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Postępy w realizacji zadania

2020-01-22

Szanowni Państwo!

Na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca realizował prace związane z rozdzielniami GIS 110 i 400 kV. Na terenie napowietrznej rozdzielni 110 kV wykonano m.in. następujące prace:

 • zmostkowano linię 110 kV Piotrków Kujawski z linią Janikowo na podejściu przed stacją Pątnów;
 • zbudowano nową bramkę liniową dla linii 110 kV Jóźwin 1;
 • ułożono linię kablową od bramki liniowej do pola nr 1 rozdzielni 110 kV GIS;
 • wykonano montaż konstrukcji pod ograniczniki przepięć i napowietrzne głowice kablowe;
 • dokonano odbioru prac związanych z budową mostu tymczasowego między bramką pola linii Walcownia a polem Konin. 

Natomiast w budynku rozdzielni GIS 400 kV zamontowano nową rozdzielnicę GIS 400 kV.

Życzenia świąteczne

2019-12-19

Szanowni Państwo!

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku.

Stan prac na inwestycji

2019-12-18

Szanowni Państwo!

W pierwszych tygodniach grudnia Wykonawca zrealizował prace modernizacyjne związane z przebudową istniejących pól rozdzielni 110 kV. Wykonano m.in.:

 • montaż osłony izolacyjnej mostu szynowego przy autotransformatorze AT1;
 • most tymczasowy pomiędzy bramką pola linii Walcownia a polem nr 15 Konin;
 • połączenie pola linii Konin (połączenie kablowe z rozdzielni 110 kV GIS, pole nr 10) z bramką napowietrznej linii 110 kV Konin.

...

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-11-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że prace związane z realizacją przedmiotowego zadania przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W listopadzie, w budynku nowej nastawni, przeprowadzono m.in. następujące prace:

 • wykonano izolację mostu szynowego oraz spięto go z autotransformatorem AT1;
 • przebudowano linię SN 6 kV krzyżowaną w przęśle 3-4 projektowanej linii 400 kV Kromolice-Pątnów;
 • wpięto kable 110 kV do rozdzielni GIS (pola nr 10 i 23);
 • podane zostało napięcie na rozdzielnię GIS 110 kV, do sekcji A i B;
 • przeprowadzono testy FAT na poszczególnych polach stacji elektroenergetycznej.

...

Postępy w realizacji zadania

2019-10-28

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępów w prowadzonych pracach.

W budynku rozdzielni 110 kV GIS dokonano przeglądu i sprawdzono przekładniki napięciowe w polach nr 16,17,18,19 i 23. W dalszym ciągu trwa realizacja sprawdzeń funkcjonalnych blokad i sterowań dla całej rozdzielni.

...

Stan prac na inwestycji

2019-09-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.

W ostatnich tygodniach w budynku nowej nastawni m.in.:

 • realizowano prace rozruchowe w pomieszczeniu przekaźnikowni dla pól rozdzielni 110 kV GIS – sekcja A pola od 1 do 11 oraz sekcja B pola od 16 do 19;
 • rozmieszczono światłowody pomiędzy szafami przekaźnikowymi;
 • ułożono kable sterownicze pomiędzy rozdzielnią SN2 a szafami przekaźnikowymi.

...

Zaawansowanie prac na zadaniu

2019-08-21

Szanowni Państwo!

W ciągu ostatnich tygodni na terenie stacji Pątnów kontynuowano prace budowlano-montażowe. W budynku nowej nastawni, w pomieszczeniu przekaźników dla pól rozdzielni 110 kV GIS - sekcja A, przeprowadzono rozruch i okablowano szafy napięcia gwarantowanego. Na terenie napowietrznej rozdzielni 110 kV zakończono montaż głowic napowietrznych i konektorowych w polach linii 110 kV Walcownia-Konin oraz wykonano pomiary niskonapięciowe przedmiotowej linii.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-07-24

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na rozdzielni GIS 110 kV kontynuowano układanie kabli 110 kV oraz montaż głowic napowietrznych i wewnętrznych,

W akumulatorowni rozdzielni 400 kV rozpoczęto prace budowlane, a na Jeziorze Gosławskim w dalszym ciągu prowadzone są prace fundamentowe związane z budową słupów dla linii 400 kV.

Stan prac na inwestycji

2019-06-28

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca kontynuował szereg prac na terenie budynku rozdzielni 110 kV GIS. Zakończono m.in. montaż nowych linii kablowych wraz z głowicami kablowymi dla pól Janikowo i Pakość oraz wykonano pomiary wysokonapięciowe kabli 110 kV.

W nowym budynku nastawni zamontowano m.in. nastepujace elementy:

 • transformatory SN/nn w komorach;
 • rozdzielnice nn w pomieszczeniach TPW1, TPW2, TPW3;
 • wykonano prace związane z przygotowaniem do uruchomienia rozdzielni 6 kV.

Miło nam również poinformować, że zakończono budowę drogi dojazdowej i nabrzeża oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem palowania pod fundamenty dla słupów na Jeziorze Gosławskim.

Zaawansowanie prac na zadaniu

2019-05-28

Szanowni Państwo!

W minionym okresie Wykonawca kontynuował prace budowlano-montażowe na terenie budynku rozdzielni 110 kV GIS. Zamontowano m.in. nowe linie kablowe dla pól Janikowo i Pakość oraz głowice konektorowe dla nowych kabli 110 kV.

Z kolei w nowym budynku nastawni zamontowano m.in. następujące elementy:

 • transformatory SN/nn;
 • rozdzielnice nn w pomieszczeniach TPW1,TPW2, TPW3;
 • szafy pomiaru energii;
 • agregaty do klimatyzatorów na zewnątrz budynku;
 • klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach.

...